Зачекайте ....

Школа Зору “Зір без комплексів”

2 Серпня 2018

#

Існує 5 органів чуття, які допомагають нам пізнавати світ і себе: зір, слух, нюх, дотик і смак.

Всі вони вкрай важливі для пізнання, але зір – особливо цінний.

Саме через зір ми отримуємо 60-80% інформації про навколишній світ. При порушенні зору втрачається можливість повноцінно сприймати оточуючу картину.

Для дітей порушення зору особливо відчутне. Воно несе певну загрозу для розвитку і у навчальній діяльності дитини.

Дошкільний вік вважається найбільш важливим і сприятливим для пізнання світу, розвитку задатків та формування здібностей дитини. Через кольори, форми, образи дитина вчиться розрізняти, уявляти, фантазувати, шукати причинно-наслідкові зв’язки, розмірковувати та логічно мислити.

Як правило, у дітей з патологіями зору розвиток дещо запізнюється, і пов’язано це з малим запасом уявлень про світ, обмеженими можливостями освоєння простору, недостатньою руховою практикою, а головне – зі зниженою активністю знайомства зі світом.

При порушенні зору розвиток когнітивної сфери може уповільнюватися. Як наслідок, у дитини зникає інтерес до навчання, можуть з’явитися труднощі у спілкуванні з однолітками, сформуватися низька самооцінка, агресивна або апатична поведінка.

Найчастіше такі дітки ранимі і вразливі, мають схильність до конфліктів, не вміють розслаблятися, не здатні налаштуватися на одну хвилю з партнером по спілкуванню. Їм потрібно набагато більше часу, щоб виконати завдання, в силу певних складнощів зі сприйняттям інформації та проблем в процесі організації власної діяльності. Саме тому вони відчувають невпевненість у власних силах, шукають підтримки у дорослих. Багато з них потребують додаткової стимуляції концентрації уваги, постійного підбадьорювання. Це допомагає дітям впоратися з нерішучістю і подолати скутість.

Важливу роль відіграють батьки, які нерідко впадають у крайнощі  – гіперопіки та гіпоопіки.

При надмірній опіці можуть “заліковувати” дитину, ходити на різні процедури, завантажувати малюка розвиваючими заняттями і водночас гублячи його у цих щільних графіках. Або ж навпаки – не бачити проблеми, ігнорувати її,  думати, що мине самостійно або опустити руки. Часто це відбувається тому, що батьки не мають чи не знають, куди звернутися за порадою та допомогою. Такі моделі поведінки призводять до комплексів у дитини, емоційної тупості, розгубленості та невміння самостійно приймати рішення.

Проблеми із зором у діток дошкільного віку досить часто поєднуються ще й порушеннями мовлення, логопедичними проблемами. Утворюється своєрідне замкнуте коло – через поганий зір складніше навчитись розмовляти, а порушення мовлення ускладнює пізнання світу для слабкозорої дитини ще більше.

Важливо зауважити, що в силу дитячого максималізму і категоричності ці порушення можуть стати приводом для висміювання та осуду малюка іншими дітьми, причиною конфліктів, несприйняття і в подальшому серйозних комплексів.

Якщо вчасно та грамотно не коригувати ці труднощі – малюк замкнеться у собі, з’являться серйозні психологічні проблеми , та й дефекти вимови з віком важче долаються.

Спеціалісти Приватної Дитячої Поліклініки №1 розробили авторський курс для діток з порушеннями зору та їх батьків – Школа зору “Зір без комплексів”.

В основі – комплексний фаховий підхід та заняття із психологом та логопедом. Акцентуємо, що робота проводиться не лише з дітьми, а й з батьками.

Метою Школи зору є розвиток когнітивної, емоційної та поведінкової сфер дитини, які допоможуть їй успішно інтегруватися в соціум. Батьки зможуть отримати фахові рекомендації та професійний супровід спеціалістів

Робота з психологом передбачає:

 • Розвиток слухової пам’яті
 • Розвиток усвідомленого сприймання
 • Розвиток дрібної моторики
 • Розвиток стійкості уваги
 • Розвиток комунікативних навичок
 • Формування адекватно високої самооцінки
 • Актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини
 • Формування навичок для успішної інтеграції в соціум

Напрями роботи:

 • Консультування батьків
 • Діагностика психологічних особливостей дитини
 • Розробка та проведення індивідуальної програми занять
 • Надання психологічної підтримки сім’ї в період лікування
 • Лекції, арт-майстерні, перегляди відео з обговоренням (робота з батьками).

Методики роботи з дітьми:

 • Арт-терапевтичні техніки.
 • Метафоричні асоціативні карти
 • Колажування
 • Казкотерапія
 • Кінезіологічні вправи

Очікувані результати: психологічна стійкість дитини та психологічна грамотність батьків.

У ході психологічного супроводу дітей та підлітків із вадами зору буде здійснюватися діагностика: самооцінки, тривожності, агресивності, мотивації, міжособистісних стосунків, взаємодії з навколишнім середовищем, внутрішньосімейних відноси, психоемоційного стану дитини.

Тривалість заняття психолога з дитиною: дошкільного віку – 30 хв, шкільного віку – 50 хв.

На завершення курсу – надання рекомендацій батькам. Тривалість консультації з батьками – 50 хв.

Логопедична робота з дітьми із порушенням зору передбачає:

 • розвиток інтересу до занять
 • розширення знань про навколишній світ
 • виправлення недоліків слухового сприймання(як чує? як розуміє? як вимовляє?)
 • виховання фонематичного слуху
 • зміцнення мязів артикуляційного апарату(при потребі)
 • масаж артикуляційного апарату(при потребі)
 • розвиток зорового сприймання і просторової орієнтації(при можливості)
 • розвиток дрібної моторики

Робота із дітьми з важкими вадами зору, які мають дефекти мовлення типу ринолаліїї, заїкання, порушення голосу проводять за стандартними методиками логопедичної корекції, але з урахуванням порушень зору!

Напрями логопедичної корекції:

 • збагачення зорових уявлень;
 • розвиток слухової уваги
 • розвиток памяті, уваги, мислення
 • розвиток артикуляційного апарату
 • виправлення звуковимови,мовленнєвого видиху

Заняття проводяться індивідуально або в групі 2-3 дітей (якщо вада зору незначна і дефект вимови однаковий). Якщо порушення зору значне – заняття індивідуальні!

Час проведення занять логопедом (незалежно від зорових порушень):

 • 3 – 4 роки: 30 хв. + 15 хв. консультація батькам;
 • 4 – 5 років: 35 – 40 хв. + 15 хв. консультація батькам;
 • 5 – 6 років: 40 – 45 хв. + 15 хв. консультація батькам;
 • 6 – 7 років:  від 45 хв. до 1 год. + 15 хв. консультація батькам;

БАЗОВИЙ КУРС

Розрахований на 1 міс.

Передбачає 4 заняття, по одному 1 раз на тиждень.

Співвідношення кількості занять з психологом або логопедом визначається індивідуально залежно від потреб дитини і може бути різним.

СТАНДАРТНИЙ КУРС

Розрахований на 1 міс.

Передбачає 8 занять, по одному заняттю 2 рази на тиждень.

Кількість занять з психологом і логопедом вирішується в кожному окремому випадку залежно від потреб дитини та може бути в різних співвідношеннях.

РОЗШИРЕНИЙ КУРС

Розрахований на 3 місяці.

Передбачає 24 заняття, по одному заняттю 2 рази на тиждень.

Співвідношення кількості занять з психологом або логопедом визначається індивідуально залежно від потреб дитини і може бути різним. Можливі поєднані заняття одночасно із двома фахівцями, якщо цього вимагає конкретна ситуація.

Будь-який з цих курсів буде дуже корисним діткам із порушенням зору. Батьки, які в процесі виховання таких малюків регулярно зіштовхуються із проблемами, труднощами та запитаннями, почерпнуть для себе безліч потрібної інформації та готових відповідей.

Школа “Зір без комплексів” від Приватної Дитячої Поліклініки №1 – це успішне професійне вирішення більшості проблем у дитини з порушеним зором!